yalcinbeydilli

Şeytan, yeryüzündeki en büyük reklamcıdır ve sattığı ilk ürünü bir kadın satın almıştır.

Ey 26